Saras Bike

– Discovering the World

Czech Republic Part 2

| 0 comments

I love to cycle out on the countryside. Out here in the middle of almost nothing it is so beautiful. And it feels good for the soul. There is space for letting your mind wandre. Sometimes I just ride my bike without thinking og anything. I just enjoy what I see or hear some good music on my mp3 player. I am often struck by happiness of how privileged I am. Sometimes the happines are bigger than others. But the little butterflies in my stomach or the little smile on my mouth, are not less valued than the big ones.
***
Jeg er vild med at cykle uden for byerne. Herude midt i, næsten ingenting er der smukt. Og det føles godt for sjælen. Der er plads til frit løb for tankerne. Sommetider cykler jeg dog bare derud af uden at tænke, så nyder jeg bare hvad jer ser eller hører lidt godt musik på min mp3 afspiller. Ofte bliver jeg ramt af en form for lykke rus, over hvor privilligeret jeg er. Nogen gange er de større end andre, men de små sommerfugle i maven eller det lille smil i mundvigen, som pludselig opstår er ikke mindre værdsatte.

Saras Bike Czech Republic

When I arrived in the small town Tremosnice I had no idea of where I would sleep. It can sometimes be a little scary. Where do I find a place to sleep, what if there is no place where I can stay, what if … the questions are many. Usually I choose to do this if I know I am in the right mood for it. As scary it may seem to me, as exciting it is too. I feel I am being pushed over the edge where I am no longer in a safety zone, where I have to rely on strangers who will help me. Although I often want to pull myself out of these situations, I am also too stubborn and think, “No, do not give up. There is no one who know you need help unless you ask for it. So get the chin up hihg and put a smile upon your face smile and keep going. There will always be a solution”. But it is sometimes easier said than done. When you are used to do everything yourself, it can be hard to let go. But to meet the locals is always a great experience, and that’s why I jump over the edge…

I knew there was a small hotel in the city and so just incase I went to ask about the price. It was far beyond what I was willing to pay. Hotel owner was sweet and sympathetic when I said that I could not pay for it, and said that I could try at the city’s sports arena, which had a few rooms. But I had to hurry, since they would soon close.  On my way to the sports arena I asked people if the knew about a place to stay. But with no results. But as I said, there will always be a solution. A little further down the road I saw her walking with her two children. It was Stepanka a freelance English teacher! When I asked about a place to camp, she offered that I could pitch my tent in their garden. I immediately accepted the offer. We set off to their little garden, so I could put up my tent before dark. Then Stepanka invited me for dinner as well as a warm bath in their apartment. Stepanka and I immediatly talked like old friends. I had plenty of questions for the country and its people, and Stepanka enjoyed talking English without being at work. I enjoyed visiting a home. For a night it felt like visiting my friends back home. And it made me miss them. But then it’s nice to meet someone like Stepanka.

Stepanka had asked if I was interested in going to work with her the next day. She thought it was an unique opportunity for her students to speak English with a foreign person. I, of course, said yes. There was three women in the class. They were very surprised when they heard I was going to participate. But fortunately it went really well, and it was fun for me too. I think they thought it was crazy that I had thrown myself into such a journey. After class it was time for departure. Back in the garden I packed the tent and said goodbye and thanks for all their hospitality.
Unfortunately I did not take a picture of Stepanka and her lovely family, but this picture is from their garden. I’ll try to be better to take pictures of the people that I meet. So you can get a small hint of who I meet on my way. As a gift from Stepanka and her family I got a lot of apples and tomatoes. They tasted fantastic.
***
Ved ankomst til den lille by Tremosnice havde jeg ikke nogen plan for overnatning, hvilket ind imellem kan være lidt skræmmende. For hvor skal man gå hen, hvad nu hvis der ikke er noget sted hvor jeg kan overnatte, hvad nu hvis… spørgsmålene kan være mange, og jeg vælger som regel kun at gøre dette hvis jeg ved jeg har overskudet. Lige så skræmmende det kan virke på mig, lige så tillokkende er det også. Jeg føler, jeg bliver skubbet ud over kanten. Der hvor der ikke længere er trygt og sikkert, der hvor jeg er nødt til at satse på der er nogle helt fremmede mennesker, som vil hjælpe mig. Selv om jeg ofte har lyst til at trække mig ud af disse situationer, så bliver jeg alligevel så stædig og tænker “Nej, du skal ikke give op. Der er ingen, som ved du har brug for hjælp, hvis ikke du spørger efter hjælp. Så op med hagen og find smilet og overskudet frem. Der vil altid komme en løsning”. Men det er nogen gange lettere sagt end gjort. Når man er vant til at klare alting selv, kan det være svært at slippe tøjlerne. Men at møde de lokale er altid en stor oplevelse, og det er derfor jeg hopper ud over kanten.
Jeg vidste, at der var et lille hotel i byen og for en god ordens skyld forhørte jeg mig om prisen. Men den var langt over hvad jeg var villig til at betale. Jeg beklagede og pegede på min cykel for at indikere, at jeg ikke havde penge til det. Hotelejeren var sød og forstående, og fortalte at jeg kunne prøve hos byens sports center, som havde et par værelser. Men jeg skulle skynde mig, da de snart ville gå hjem. Hvis de da ikke allerede var gået hjem. Af sted mod sportscentret det gik, og undervejs forhørte jeg forskellige om mulighed for overnatning. Men det gav intet resultat. Øv. Men som sagt, så kommer der altid en løsning. Lidt længere fremme kom hun gående med hendes to børn. Og hvor heldig kan man være, det var byens freelance engelsklærer! Da jeg spurgte om et sted at campere, tilbød hun at jeg kunne slå mit telt op i deres have. Jeg sagde starks, ja tak til tilbuddet, og så begav vi os hen til deres have, så jeg kunne slå teltet op inden det blev mørkt. Derefter inviterede Stepanka på aftensmad samt et bad, hjemme i deres lejlighed. Snakken imellem Stepanka og jeg gik forrygende. Jeg havde massere af spørgsmål til landet og dens befolkning, og Stepanka nød at snakke engelsk uden at det var via undervisning. Jeg nød at være på besøg i et hjem. For en aften føltes det ligesom at besøge veninderne derhjemme. Og det fik mig til at savne dem derhjemme. Men så er det jo rart, at møde en som Stepanka, som var så åbenhjertet.

Stepanka havde spurgt, om jeg var interesseret i at komme med hende på arbejde, da hun syntes det var en enestående for hendes elever at snakke engelsk med en fremmed person. Det sagde jeg selvfølgelig ja til. Det gav nemlig også mig en mulighed for at få stillet min nysgerrighed med at møde flere fra byen. Det var undervisning af tre kvinder på en lokal virksomhed, som Stepanka har undervist de sidste par år. De tre damer blev noget forbavset, da de hørte jeg skulle deltage. Men det gik heldigvis rigtig godt. Og jeg tror de syntes det var vildt at jeg havde kastet mig ud i sådan en rejse. Det ville de aldrig selv kunne gøre.
Efter undervisningen var det tid til afgang. Tilbage i haven fik jeg pakket teltet sammen, og sagt farvel og mange tak for deres gæstfrihed.

Jeg fik desværre ikke taget et billede af Stepanka og hendes dejlige familie, men dette billede er fra deres have. Jeg vil prøve at blive bedre til at tage billeder af de mennesker, som jeg møder. Så I kan få en lille snert af hvem jeg møder på min vej. Som afskedsgave fra Stepanka og hendes familie fik jeg en masse æbler og tomater. De smagte helt fantastisk.

Saras Bike Czech Republic

When I ride, the signs on the road can bring both a “oh, no-feeling” and a “this is fun-feeling”. On the first picture I was supposed to ride straight ahead and up the hill, but because of roadworks, I had to go on a detour. Sometimes a detour is the best thing that could happen, other times it’s more annoying. Especially if it’s late in the afternoon and you want to arrive before dark.

The second picture had me thinking that they must have some very cute ducks. I unfortunately did not see any… maybe there was some cars, who had not seen the sign.
***
Når jeg cykler kan skilte bringe både en “åh, nej-følelse” og et “heh, det er sjovt”. På første billede skulle jeg egentlig cykle ligeud og op af bakken, men pga. vejarbejde, måtte jeg ud på en omvej. Nogen gange er en omvej det bedste, som kunne ske, andre gange er det mere irriterende. Især hvis det er sidst på dagen og man gerne vil nå frem inden det bliver mørkt.

Det andet billede fik mig til at tænkte på at her måtte de have nogle meget nuttede og vel opdraget ænder. Jeg så desværre ingen… måske der var nogle biler, som ikke havde set skiltet.

Saras Bike Czech RepublicSaras Bike Czech Republic

I had the pleasure of visiting my first Warm Shower host, Jeremy. He lived in the very small town called Belec. The road to Belec was very  long, especially after yesterday’s ride which was very rainy and a less good day. But the visit at Jeremys house was washed yesterdays experiences away. I was offered a warm welcome, homemade food, got my clothes washed and a warm shower. After dinner we went to the local pub, so I got to see a bit of the city. Jeremy is an author, and writes books for children who is learning English. Jeremy is from England but have settled in the small town a few years ago. Luckily for me because there is not many Warm Shower hosts in the area.

This picture is taken by Jeremy outside of his house. I know I am stading a little weird, but I like the expression on my face. It shows how good I was feeling in that moment.
***
Et par dage ingen jeg skulle krydse den næste landegrænse, havde jeg den fornøjelse af at besøge min første Warm Shower vært, Jeremy. Han boede i den meget lille by ved navn Belec. Dagens etape til den lille by var lang, især efter gårdagens tur, som var meget regnfuld og en øv dag. Men besøget hos Jeremy opvejede heldigvis gårdagens oplevelser. Jeg blev budt varm velkommen til hjemmelavet mad, fik vasket mit tøj og fik et varmt bad. Efter aftensmaden gik vi hen på den lokale pub, så jeg fik set lidt af byen. Jeremy er forfatter, og skriver skolebøger til børn, som skal lære engelsk. Jeremy er selv fra England, men har bosat sig i den lille by for nogle år siden.

Billedet her har Jeremy taget udenforan hans hus. Jeg ved jeg står lidt klosset, men synes mit ansigt viser hvor godt jeg har det, så det er et af mine yndligsbilleder af mig selv indtil videre.

Saras Bike Czech Republic

 

 

 

 

Saras Bike Czech Republic

Saras Bike Czech Republic

Saras Bike Czech Republic

Saras Bike Czech Republic

After saying goodbye to Jeremy, I cycled past a small town with an old monastery for nuns. The monastery and the little town was very nice. I wanted to take a closer look at the monatery, but I had forgot that it was Sunday, so when I arrived most of it was shut down. I therefore sat on a bench and enjoyed some food while I heard them sing inside the church.
***
Efter afskeden med Jeremy, cyklede jeg forbi en lille by hvor der endnu bor nonner i det gamle kloster. Det var en flot lille by, og ikke mindst klosterområdet. Men jeg havde ikke taget højde for, at det var søndag, så da jeg ankom var det meste lukket ned. Men jeg nød lidt mad udenforan kirken imens jeg hørte dem synge inde i kirken.

Saras Bike Czech Republic

The ride from Jeremys house to Brno was windy as you can see on my flag.
***
Turen fra Jeremys hus til byen Brno, var til tider blæsende. Prøv bare at se på flaget.

Saras Bike Czech Republic

Today turned out to be a real tourist day. From the road I saw this old castle, and decided to look at it. There was not much to see inside of the wall, but the weather was good so it was nice to walk around. And then I even was allowed to have my bike with me!
***
I dag skulle åbenbart være en rigtig turist dag. Udefra vejen så jeg dette gamle slot, og besluttede at se nærmere på det. Der var ikke meget at se indenfor murerne, men vejret var godt så det var hyggeligt at gå lidt rundt. Og så måtte jeg endda have min cykel med!

Saras Bike Czech Republic

My bike turned out to be just as interesting as the castle. Both the bike and the bags were admired. You’d think it was the first time they had seen such a bike.
***
Cyklen viste sig, at være lige så interessant som slottet. Både cyklen og taskerne blev beundret og rørt ved. Man skulle tro, det var første gang de havde set sådan en cykel.

Saras Bike Czech Republic

Saras Bike Czech Republic

Saras Bike Czech Republic

After a few days in Brno it was time to move on. But it turned out that the ride was going to be adventures on my way to the Austrian border
***
Efter et par dage i Brno var det på tide at komme videre. Men det skulle vise sig, at turen jeg kom ud på, mod den Østrigske grænse var meget alsidig at køre på.

Saras Bike Czech Republic

Saras Bike Czech Republic

Not the best road, but luckily it wasn´t that long.
***
Absolut ikke den bedste vej jeg har kørt på! Men heldigvis var strækningen forholdvis kort 🙂

Saras Bike Czech Republic

Saras Bike Czech Republic

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Translate »