Saras Bike

– Discovering the World

Slovenia

| 0 comments

04. oktober – 05. oktober 2015

This blog about Slovenia is not very long. My trip through Slovenia was pre-planned to be short. I only spent two nights in Ptju city before I went on to Croatia. But after my very short visit, I can only say that I want to go back sometime in the future. I want to experience what the country really has to offer. There is so much more to see than I did with my short stay. The mountains looks very nice.
***
Dette skriv om Slovenien er ikke særlig langt. Min tur igennem Slovenien var på forhånd planlagt til at være kort. Så det blev kun til to overnatninger i byen Ptju, inden jeg skulle videre til Kroatien. Men efter mit korte besøg, kan jeg kun sige at jeg gerne vil tilbage engang i fremtiden,  og opleve hvad landet egentlig har at byde på. Der er meget mere at opleve end jeg gjorde med mit korte ophold. Området med bjergene ser meget interessant ud.

image
image image
Ptju city has a lot of small streets with old buildings, that makes is interesting to walk around the city
***
Byen Ptju er fyldt med små hyggelige og smalle gader.
image
image

The city’s tourist attraction is the castle on the top of the hill. I only went up there to enjoy the view of the city.
***
Byens turist attraktion er slottet på bakketoppen midt i byen. Jeg gik kun derop for at nyde udsigten over byen.
image
image

Through the city runs a river which divides it into two. In the sunset, it was a beautiful sight to see the old town and castle.
***
Igennem byen løber en flod, som deler den i to. I solnedgangen var det et smukt syn, at se over på den gamle bydel og slottet.
image
image

On the road again. Slovenia also has a lot of the smalltown churches.
***
På farten igen. I Slovenien kan man også finde de bittesmå landsby kirker.
image

My map showed a small border crossing to Croatia, which was perfect to reach my destination. The way to the border was easy cycling. Mostly flat and straight forward. Until a few km before the border crossing. I was aware of that I had to do some climbing, but I did not just expect it was 24% up hill. There was nothing else to do but pushing the bike up the hill.
***
På mit kort kunne jeg se, at der var en lille grænseovergang til Kroatien, som passede fint til min destination. Ruten frem til grænsen var nem cykling. Stort set fladt og lige ud af landevejen. Lige indtil ganske få km før grænseovergangen. Jeg var udemærket klar over, at der ventede en opstigning, men jeg havde ikke lige forudset det var en stigning 24%. Så der var ikke andet at gøre, end at hoppe af cyklen og begynde at skubbe den opad bakken.
image
image

We all know that when it’s uphill in life, then there’s usually some sort of reward sooner or later. In my case the reward  awaited around the next corner, just before the border. But keep in mind that you do not have any control of what the reward will be. It can be both big and small. Be openminded. But more on that in the next blog, where I arrive to Croatia.
***
Vi ved jo alle, at når det er op af bakke i livet, så kommer der som regel en form for belønning før eller siden. I mit tilfælde ventede belønningen rundt om næste hjørne, lige før grænsen. Men husk på at man ikke selv er herre over belønningen. Det kan både være stort og småt, så husk at være åben for mulighederne. Men mere om det i næste afsnit, hvor jeg ankommer til Kroatien.
image

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Translate »